Gör en förutsättningslös konsultförfrågan

Gör en förfrågan »

Vi kan IT-drift

Gör en förfrågan »

IT-miljö är i trygga händer

Gör en förfrågan »

Nyfiken på vårt Operation Center?

Gör en förfrågan »

 • IT-Drift

  Trygghet som gör att du kan ägna dig åt affärerna.

 • IT-Support

  När du vill ägna dig åt din kärnverksamhet.

 • Xops Center

  Full kontroll på din verksamhet

 • Ärendehantering

  Systematiserad ITIL-process för dina ärenden.

Välkommen till Xpeedio

Vi är specialister inom IT-infrastruktur och levererar tjänster och kompetens med en hög servicekänsla 24/7/365. Vårt erbjudande rymmer flera olika kompetens- och tjänsteområden, varav de främsta är inom IT-drift och IT-support.

Kort om IT-drift:

Våra anställda har lång erfarenhet av både Mac och PC-miljöer. Våra åtaganden sträcker sig från totalt helhetsansvar med daglig närvaro hos er, till kunder som ringer oss vid behov och ber om hjälp att installera nyinköpt utrustning. Vi har erfarenhet och kompetens att driva större IT-relaterade projekt såsom flytt, leverantörsbyte och systemskifte. Vi är bollplank när ni behöver diskutera nya lösningar och hjälper er att med det mesta från att implementera trådlösa lösningar och uppgradera av nätverk till att konfigurera brandväggar och installera ny mjukvara på en laptop.

Du hittar våra kunder i en mångfald av branscher och skilda verksamheter, med den gemensamma nämnaren att de har ett behov av våra tjänster.

Kort om IT-support: 

För att kunna ge den bästa supporten och servicen måste man börja med att definiera vilka delar som bygger en bra support och service. Vi kom fram till att det är tre byggstenar som måste finnas på plats: Rätt Beteende, Rätt Process och Rätt Kompetens. Vi kallar konceptet ”The Support Codex”.

Företag får lojalare kunder och kan tjäna mer pengar som en direkt följd av en bra support. Inom marknadsföringen brukar man tala om hur mycket mer det kostar att skaffa nya kunder kontra att växa affären med befintliga. Detta har gett upphov till allsköns lojalitetsprogram och insatser för att behålla kunderna. Men detta tänk verkar inte ha nått supporten även om kopplingen är där mitt framför ögonen. En professionell support får affären att växa och för att uppnå detta behövs alltså alla tre delar, Beteende, Process och Kompetens.

Vill du läsa mer om konceptet ”The Support Codex” kan du beställa ditt kostnadsfria ex av boken här.

Vill du veta hur vi jobbar med konceptet i praktiken så kontakta oss gärna.

Nytt på Xpeedio

Läs om våra konsulttjänster med ersättargaranti inom 4 timmar
i referens caset med Sirius International

Läs om Xpeedios samarbete med HBV i det här referens caset
Xpeedio är en modern organisation, som har förstått vad och hur man ska leverera,
säger Ewa Flood, Administrativ chef på HBV.

Nu lanserar vi vårt Operation Center Xops
Det är med glädje och stolthet som vi lanserar vårt Operation Center Xops.
Om din verksamhet kräver att du har full kontroll och överblick av all information och data, då tror vi att Xops Center är något för dig.

Läs referens caset om varför Moderådet väljer Xpeedio
Konceptet med hög servicekänsla och den personliga kontakten, kändes som rätt väg för Moderådet.

Xpeedio erbjuder utbildningar i support och kundtjänst!
Förmågan att kommunicera inom support-/helptjänstorganisationen är viktigare idag än någonsin tidigare. När rätt kommunikation saknas eller brister kan missförstånd lätt uppstå, det kan skapa vantrivsel och grupperingar som motverkar varandra.

Xpeedio vinner upphandling från HBV
Xpeedio har tecknat ett ramavtal gällande HBVs interna IT-drift och support, av befintliga och framtida system samt IT-stöd på plats.

Xpeedio vinner upphandling från Tillväxtverket
Xpeedio har tecknat ramavtal med Tillväxtverket inom uppdragsområdet IT-konsulter. Ramavtalet löper i 24 månader och kan därefter komma att förlängas med 12 eller maximalt 24 månader i taget. Maximal avtalstid är fyra år.

OP5 och Xpeedio har ingått ett Professionell Partner konsultavtal
Marknaden efterfrågar flera kvalificerade konsult tjänster kopplat till op5s programvara. Med syftet att möta denna efterfrågan har op5 och Xpeedio Support Solutions tecknat ett konsultavtal; ett s.k ”Professionell Partner-avtal.”