Det ska inte vara krångligt att hålla reda på saker och ting. Det ska vara enkelt att snabbt få en överskådlig blick av sin verksamhet i ett enda system, så att tid och fokus kan läggas på sådant som skapar mervärde, nytta och resultat.

Avancerad layout & plattform

 • Flytande design med olika layouter, allt från smartphone till widescreen
 • Stöd för tvåfaktorautentisering
 • Kluster möjlighet, både front-end & back-end
 • Integrering med era befintliga system

Moduler

 • Intranät (Portal, Intranet)
 • Lösenordshantering (Password database)
 • Licenshantering (License database)
 • Inventering (Inventory)
 • Ärendehantering (Ticket)
 • Dokumenthantering (File center)
 • Project Management
 • Kunskapsdatabas (Knowledge database)

Allt du behöver

 • Xops Center består av flera företagskritiska moduler med modernt och användarvänligt gränssnitt.
  Systemet hanterar stora mängder data, men är ändå otroligt snabbt och flexibelt.

 • De olika modulerna kan enkelt integreras med befintliga system och hjälper till att hålla reda på t ex licenser, servrar, system, lösenord och verksamhetsstyrande dokument.

 • Direkt när man loggar in i Xops så hamnar man i s k Operations View med Wiki och flikar för företagsanpassade dokument och information så som manualer, mallar, personalpolicys och kontaktuppgifter.
  Det går att ha obegränsat med användare i systemet, som var och en blir tilldelad olika behörighet för de olika modulerna.

Molntjänst

 • Xpeedio erbjuder för närvarande Xops Center som en hostad lösning (molntjänst) där vi har driftansvar 24/7/365.
 • I vårt baspaket ingår support vardagar mellan kl 08.00-17.00. Utökade supporttider efter överenskommelse.

Tablet / desktop

Säkerhet

 • Webb publicering
  Publiceras alltid med HTTPS med val för tvåfaktorautentisering.
  Valet att publicera för ett specifikt land finns också.

 • IPsec publicering
  Publiceras med vpn protokol för att förhindra access utanför företagets nätverk.
 • Databas
  Känslig data som lösenord och licensnycklar är alltid krypterade i databasen.
 • Rapporter
  All data i Xops loggas och finns att få ut som rapport i upp till 5år efter att datan hämtades.

Xops Databaser

 • Xops Center kan hantera flerfaldigt antal "Företags databaser" för att kunna få segregering mellan företag/kund information, men fortfarande i samma system.


Xops tjänster